Predebut kris

  1. ew-its-alexis reblogged this from mochimichi94
  2. precious-seo reblogged this from mochimichi94
  3. bana-exo reblogged this from mochimichi94
  4. peyeol reblogged this from osawhunni
  5. overdoseyeol reblogged this from kris-the-marshmallow-dragon
  6. kude-ta reblogged this from kris-the-marshmallow-dragon
  7. kris-the-marshmallow-dragon reblogged this from osawhunni
  8. osawhunni reblogged this from mochimichi94
  9. theninjathatbelongstokevin reblogged this from mochimichi94